Bližší požadavky na zajištění BOZP u VEZ v prostředí s nebezpečím výbuchu podle vyhlášky o VEZ

Bližší požadavky na zajištění BOZP u VEZ v prostředí s nebezpečím výbuchu podle vyhlášky o VEZ, technická a organizační opatření, posouzení rizika výbuchu, požadovaná dokumentace, školení zaměstnanců, požadavky na osobu ověřující ce...

Vyhledávání v obsahuNejbližší akce


Nejčtenější články

O NÁS

Cílem webu je vytvoření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o provádění trhacích prací a nakládání s výbušninami a o problematice týkající se podzemních objektů. Vytvořením prostoru „kulatého stolu“ se nabízí možnost k diskuzi odborné ale i laické veřejnosti.

Najdete zde, témata montánního turismu, historie, ochrany životního prostředí, udržitelnosti rozvoje, stejně tak přirozené sukcese a další příbuzné a navazující obory.


Při provádění HČ ovšem odborná veřejnost nepřichází do styku jen s legislativou SBS ale i se stavebním zákonem, HZS ČR a dalšími. Odborná veřejnost by tedy zde měla najít kompletní přehled „co vše by měla, při své činnosti znát“ a laická veřejnost možnost nahlédnout co vše díky HČ vlastně má a mnohdy si ani neuvědomuje, že má právě díky HČ.

Web nechce být vědecky odborný ale prakticky odborný. Jeho cílem není lobovaní a prosazování něčího zájmu ale diskuze nad „dobrou praxí“ nad problémy se kterými přichází každý den do styku závodní lomu až řidič nákladáku.

Chceme si zachovat objektivitu a dát prostor všem autorům. Ne ovšem ve smyslu očerňujících výkřiků. V takovém případě bude článek dán k dispozici protistraně společně s časem na reakci a to dříve něž bude zveřejněn. Články pak bude zveřejněny společně. Chcete-li s námi spolupracovat, neváhejte. V kontaktech najdete telefon i e-mail a na koho se obrátit.


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.