PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ELEKTROTECHNICEEvropské společenství vytváří co netěsnější spojení mezi státy a národy Evropy za účelem zajištění hospodářského a sociálního pokroku. Proto mimo jiné přijalo směrnici EU o službách na vnitřním trhu[1], jehož cílem je dosáhnout pokroku na cestě ke skutečnému trhu se službami, aby v největším odvětví evropského hospodářství mohli spotřebitelé i podniky plně využívat příležitostí, které nabízí. Poskytovatelé i příjemci služeb mohou snadněji využívat základních svobod – svobody usazování a volného přeshraničního pohybu služeb. Dosažením tohoto cíle se usiluje o zjednodušení správních postupů, odstranění překážek pro poskytování služeb, jakož i o zvýšení vzájemné důvěry mezi členskými státy ES a důvěry poskytovatelů a spotřebitelů ve vnitřní trh.

V českém právním řádu tuto směrnici transponoval zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.[1]     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006, o službách na vnitřním trhu, Úř. věst.. L 376, 27. prosince 2006.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.