• Titulní stránka
  • ČPHZ
  • Věda a výzkum
  • Certifikovaná metodika (Nmet) pro posuzování rozsahu a obsahu geotechnického průzkumu, projektové dokumentace, geotechnického monitoringu a zajištění bezpečného provádění podzemních staveb pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů

Certifikovaná metodika (Nmet) pro posuzování rozsahu a obsahu geotechnického průzkumu, projektové dokumentace, geotechnického monitoringu a zajištění bezpečného provádění podzemních staveb pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů


  • 15. listopad 2023

Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v podmínkách České republiky - technické a legislativní řešení.

CÍL METODIKY

Tato certifikovaná metodika (Nmet) vznikla v rámci řešení grantového projektu TITVCBU913 - Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v podmínkách České republiky - technické a legislativní řešení, který byl zadán zpracovateli Technologickou agenturou České republiky (TAČR).

Cílem grantového projektu byla implementace zahraničních zkušeností s ražbou podzemních děl pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v geotechnických i legislativních podmínkách ČR a vytvoření unifikované právní i technické základny pro projektování, realizaci a posuzování technické úrovně i bezpečnosti práce při navrhování a provádění podzemních staveb mechanizovaným způsobem ražby pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Důvodem pro realizaci projektu byla především skutečnost, že platná legislativa v České republice byla dosud v oblasti podzemních staveb zaměřena především na konvenční metody výstavby.

V České republice je ražba tunelů pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů novou tunelovací metodou, která má v zákonech, vyhláškách a předpisech zatím jen velmi malou oporu. Jedná se zejména o bezpečnost provádění a vhodnost použití této metody v různých geotechnických podmínkách. V oblasti dopravních tunelů byly touto metodou realizovány pouze tunely pražského metra na prodloužení trasy A v úseku Dejvice - Petřiny a železniční tunel Ejpovice. V budoucnu lze nasazení této metody očekávat při výstavbě trasy metra D a v dlouhodobějším horizontu při ražbě tunelů na vysokorychlostních tratích. V České republice dosud neexistovala metodika, nebo resortní předpisy, které by se problematikou ražby plnoprofilovými tunelovacími stroji zabývaly a které by bylo možné při výstavbě tunelů touto technologií závazně použít např. jako součást souboru smluvních dohod, nebo jiných závazných dokumentů, které definují požadavky na projektování, provádění a zajištění bezpečnosti při ražbě podzemních děl plnoprofilovými tunelovacími stroji.

Vlastní popis této certifikované metodiky je rozdělen v souladu se zadáním na čtyři následující oblasti:

• posuzování obsahu a výsledků geotechnických průzkumů s ohledem na návrh tunelovacího stroje a minimalizaci rizik během ražby

• posuzování rozsahu a obsahu projektové dokumentace tunelů a štol ražených pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů z hlediska návrhu technického řešení, posuzování geotechnických podmínek a volbě typu tunelovacího stroje

• posuzování navržených opatření k minimalizaci rizik a zajištění bezpečnosti práce při ražbě pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů pro konkrétní typy tunelovacích strojů a konkrétní geotechnické podmínky (kvazihomogenní celky)

• posuzování rozsahu a obsahu geotechnického monitoringu při výstavbě s ohledem na zajištění bezpečnosti ražby a objektu v nadloží.

V závěru certifikované metodiky jsou uvedeny povinné údaje, jako je srovnání novosti postupů, popis uplatnění, ekonomické aspekty, dedikace, seznam publikací předcházejících vydání metodiky a seznam použité literatury.

Metodiku můžete stáhnout zde.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.