Hornická paráda 2022 v Praze byla … prostě PARÁDARozhovor s Ing. Miroslavem Haklem, Ph.D., tajemníkem Hornického spolku Praha o 2. HORNICKÉ PARÁDĚ.

FOTO: Ing. Bc. Bohuslav Machek, Ph.D.

Dne 30. listopadu 2022 se konala v hlavním městě Hornická paráda 2022, o jejíž organizaci se postaral Hornický spolek, Praha (dále jen „Hornický spolek“). Tématem „Parády“ byla oslava svátku patronky horníků svaté Barbory (4. prosince) a hlavní součástí akce byl průvod ulicemi Prahy, který se sešel u stanice metra Staroměstská a procházel Pražskými ulicemi a uličkami přes Karlův most, zde byl položen věnec u sochy svaté Barbory, až do zahrad Senátu ČR, kde byli účastníci přivítáni jejím místopředsedou panem Jiřím Oberfalzerem a dalšími senátory. Velký ohlas měla akce nejen mezi účastníky, ale užívali si ji i turisté, kteří si průvod a v hornických krojích hezky oděné hornice a horníky natáčeli na své elektronické přístroje. Důležitou organizační součástí setkání bylo i posezení u dobrého jídla a nějakého toho piva, kde si horničtí účastnící užívali setkání s přáteli.

ROZHOVOR:

Redakce: Tak jak se cítíte po akci?

Ing. Hakl: Nechci říct, že přímo skvěle, ale spadl mně kámen ze srdce.

R: Ale jistě nějaký pocit uspokojení cítíte?

H: No tak to určitě.

R: Uspořádání takové akce, navíc v Praze, není jistě organizačně jednoduchou záležitostí.

H:  O organizaci celé akce se postaral tým asi šesti lidí, členů našeho Hornické spolku, já jsem zastával jakousi pomyslnou funkci koordinátora akce.

R: Vezměme to od samého počátku. Co bylo impulzem pro uspořádání takové „Parády“

H: Vše začalo nápadem před rokem 2018, kdy jsme ve spolku rozhodli, že se pokusíme organizovat podobnou akci na půdě Hlavního města Prahy. Zvolili jsme prosincový termín, kdy se slaví svátek patronky horníků, svaté Barbory, a zároveň jsme si připomněli 100 let vzniku České republiky (tehdy Československa).

R: Proč zrovna v Praze?

H: Skutečností je, že v Praze, ačkoliv je naším hlavním městem, taková událost již dlouhou dobu organizována nebyla. Přitom v jiných městech naší republiky se jedná o významnou a tradiční akci, při které se sejdou hornické spolky z celé republiky a slaví některý z významných dnů pro hornický cech. Praha je důležitá i z toho důvodu, že se zde nachází významné instituce, které výrazně ovlivňují směr hornictví v naší republice.

R: Když zmiňujete významné instituce, jak se staví ty k tomuto pochodu?

H: V podstatě kladně. Minule, tedy v roce 2018, jsme byli pozváni do budovy Poslanecké sněmovny ČR, kde nás přivítali představitelé dolní komory spolu s předsedou Senátu panem Jaroslavem Kuberou, a v letošním roce jsme byli pozváni do Senátu ČR, kde nás přivítal místopředseda Jiří Oberfalzer a další představitelé.

Vstřícný přístup a podporu lze vysledovat i ze strany vedení Českého báňského úřadu, jehož předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., se osobně zúčastnil parády v roce 2018 i letos.

R: Co je největší organizační překážkou pro uspořádání takové akce v Praze?

H: Prvním krokem a zároveň i nejdůležitějším je získat povolení Magistrátu HMP k trase, kudy lze s průvodem procházet. Následně je důležité zkoordinovat směr průvodu s dopravním oddělením Policie ČR a s Městskou policií hlavního města Prahy, které zabezpečují řádný a bezpečný průchod účastníků. Samozřejmě, že získat audienci u některé z významných institucí, jako byl v letošním roce Senát ČR, je taky důležité, což je někdy komplikovanější především z hlediska stanovení termínu akce. Taková organizace události zabere zhruba 3 měsíce práce.

R: Jakožto účastník akce můžu říct, že ohlasy byly veskrze pozitivní. Máte z toho radost?

H: Velikou! Není třeba vysvětlovat, že organizování takové akce s sebou přináší i jistou nervozitu, jak takový živý „organizmus“, navíc v prostředí hlavního města, skončí. Jsem proto rád, že se této významné události zúčastnilo navzdory chladnému počasí a skutečnosti, že se konala v pracovní den, více než 200 hornických nadšenců z více jak 33 spolků tří států (kromě ČR i ze Slovenska a Polska).

R: Pane Hakle, řekněte nám pár slov o pořádajícím Hornickém spolku, kde vykonáváte funkci tajemníka.

H: V našem spolku se snažíme sdružovat příznivce hornického oboru například pořádáním takových akcí a organizováním seminářů týkající se právě hornictví. V roce 2022 jsme uspořádali dvě vzdělávací akce, a to ve spolupráci se společností DIAMO, s.p., jakožto projev úcty k těžké hornické práci, druhá se týkala oblasti vědy a výzkumu v hornictví.

R:  Je ještě něčím Praha k uspořádání takové akce významná?

H: Málokdo si uvědomuje, že v Praze a jejím okolí lze na hornictví narazit poměrně často. Vezměme například ražbu kolektorů, tunelů metra a silničních či železničních tunelů, v okolí hlavního města se nachází nespočet lomů dobývajících především stavební suroviny atd. Pokud se vrátíme o několik století zpět, málokdo ví, že se v Praze dobývalo i uhlí ve svazích Strahova. Není to tak dávno, kdy se dobývalo černé uhlí i v okolí Prahy (na Kladensku).

R: Hodláte nějak zúročit letošní úspěšnou akci?

H: V hornickém spolku jsme samozřejmě připraveni Hornickou parádu zorganizovat za další čtyři roky a tím započít novou tradici. Je to však dlouhá doba a uvidíme, jaká bude v roce 2026 situace.

R: Děkuji za rozhovor.

H: Taky děkuji, bylo mně ctí.

FOTO: Průvod „Parády“ těsně před vstupem do zahrady Senátu ČR. Ing. Hakl, Ph.D., zcela vpravo organizuje in situ průchod shromáždění pražskými ulicemiNapsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.