• Titulní stránka
  • NOVELA HORNÍHO ZÁKONA A NOVÉ PODMÍNKY PRO TVORBU REZERV NA SANACE A REKULTIVACE A NA DŮLNÍ ŠKODY

NOVELA HORNÍHO ZÁKONA A NOVÉ PODMÍNKY PRO TVORBU REZERV NA SANACE A REKULTIVACE A NA DŮLNÍ ŠKODYToto téma bylo přednášeno na 31. mezinárodní konferenci História, súčasnost a budúcnosť baníctva a geológie konané v Demänovské Dolině ve dnech 7. - 8. října 2021 a publikované ve sborníku vydaném v rámci této konference, přičemž přetisk přednášky na toto téma zveřejňujeme i v tomto periodiku.

Abstrakt

Novela horního zákona (zákon č. 88/2021 Sb.) ukládá v oblasti rezerv na sanace a rekultivace a rezerv na vypořádání důlních škod v souvislosti s dobýváním výhradního ložiska nerostů povinnost tu část rezerv, kterou podnikatelé vytvořili do roku 2006 pouze účetně (v souladu s tehdy platnými zákony) a dosud ji nespotřebovali, uložit nejpozději do 30. června 2030 na zvláštní vázané účty v bance. Na tyto vázané účty podnikatelé tvoří rezervy od roku 2006. Uložená povinnost zajistí, že ke dni trvalého ukončení dobývání výhradního ložiska, nejpozději od roku 2030, budou veškeré rezervy na sanace a rekultivace, tzn. ty vytvořené podle dříve platných zákonů do roku 2006, i ty tvořené podle nyní platných zákonů, vedeny na zvláštních vázaných účtech, s nimiž je možno disponovat pouze se souhlasem báňského úřadu. Účel, který sleduje tato část novely, je maximalizovat množství dostupných finančních prostředků pro zajištění naplnění povinnosti těžaře zahladit následky hornické činnosti pro případ, kdy by se dostal do ekonomických problémů a pouze „účetně“ vytvořené prostředky podle dříve platných zákonů by nebylo možné využít.

Novela dále rozšiřuje pojem sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou také o provedení tzv. technické likvidace, kterou se rozumí likvidace vytvořených důlních děl, nepotřebných staveb a zařízení po ukončení dobývání. Tímto krokem vznikne povinnost tvořit rezervu nejen na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou, ale také na technickou likvidaci dolu nebo lomu.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.