• Titulní stránka
  • Hlubinné dobývání
  • Bližší požadavky na zajištění BOZP u vyhrazených elektrických zařízení (VEZ) v prostředí s nebezpečím výbuchu podle nové vyhlášky ČBÚ o VEZ

Bližší požadavky na zajištění BOZP u vyhrazených elektrických zařízení (VEZ) v prostředí s nebezpečím výbuchu podle nové vyhlášky ČBÚ o VEZBližší požadavky na zajištění BOZP u VEZ v prostředí s nebezpečím výbuchu podle vyhlášky o VEZ, technická a organizační opatření, posouzení rizika výbuchu, požadovaná dokumentace, školení zaměstnanců, požadavky na osobu ověřující celkovou bezpečnost pracoviště z hlediska rizika výbuchu, aplikace technické normy ČSN EN 60079-10-1 (Výbušné atmosféry) podle vyhlášky o VEZ.

Vyhláška o VEZ pracuje mimo jiné také s problematikou nebezpečí výbuchu a jeho prevencí v souladu s NV č. 406/2004 Sb. Dochází tak jednoznačně k harmonizaci a sjednocení legislativních postupů v těchto zákonných normách jak pro průmyslové podniky, tak pro podniky spadající pod dozor báňské správy. Toto sjednocení postupů však nijak neoslabuje opatření a důraz na bezpečnost ve specifických důlních činnostech a prostorách. Spíše naopak.


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.