OBECNÉ POŽADAVKY NA OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE (DODAVATELE)Dodavatelské vztahy jsou v posledních letech na značném vzestupu. Organizace, ať již z důvodů finančních, kvalifikačních, personálních nebo časových, vstupují do smluvních vztahů s dodavateli, aby tito za ně (a pro ně) vykonali určité práce. Protože každá práce, kromě toho, že má být prováděna kvalitně a hospodárně, musí být také bezpečná, tento článek se bude především zabývat bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) v dodavatelských vztazích.


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.