ODBORNÁ KVALIFIKACE, ÚPLNÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE A PROFESNÍ KVALIFIKACE V ELEKTROTECHNICE - 1. dílNařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, stejně jako vyhláška č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, nově dělí kvalifikaci[1] v elektrotechnice na

a)     odbornou kvalifikaci a

b)     profesní kvalifikaci.

Co se týče odborné kvalifikace, lze vysledovat nejistotu především v tzv. úplné profesní kvalifikaci v souvislost s Národní soustavou kvalifikací, která nebyla doposud v elektrotechnice nijak zmiňována. Stejně tak panuje mezi elektrikáři nejednotnost názorů, pokud se týče profesní kvalifikace. Je zcela zřejmé, že tyto elektrotechnické odbornosti budou v budoucnu pravděpodobně zaujímat významnou roli z hlediska využívání pracovníků na trhu práce nejen v souvislosti s činností na (vyhrazených) elektrických zařízeních.

Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit, jak lze vůbec dosáhnou profesní kvalifikace a jak úplné profesní kvalifikace a jaký je mezi nimi vztah.

Je třeba pojmenovat i specifika využívání pracovníků, kteří hodlají dosáhnout či již dosáhli některé z těchto kvalifikací a navrhnout případné postupy při jejich využívání v praxi, přičemž je nutné respektovat rozdíly mezi úplnou profesní či profesní kvalifikací.

Je nezbytné upozornit na skutečnost, že tento článek pojmenovává stav ke dni 29. října 2023, neboť se nedá vyloučit, že v podstatě kdykoliv může dojít k nějakým změnám, jak bude vysvětleno v následujícím textu tohoto písemného příspěvku.

Tento článek je zpracován na základě Metodiky naplňování Národní soustavy kvalifikací [1].[1]     § 2 písm. a) a b) nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 123/2022 Sb.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.