Hornickystav.cz - první číslo tištěné i elektronické podoby


  • 6. září 2023

První číslo časopisu HORNICKYSTAV.CZ v tištěné i elektronické verze vyšlo. Tématicky se celé první číslo věnuje HORNICKÉMU KONGRESU 2023. Najdete zde tedy přednášky, které mohli účastnicí kongresu slyšet.

Časopis HORNICKYSTAV.CZ má za cíl vytváření prostoru pro šíření odborných, srozumitelných a skutečných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, provádění trhacích prací, nakládání s výbušninami nebo o problematice podzemních objektů.

Časopis se bude zabývat zařízeními tlakovými, zdvihacími, plynovými a elektrickými. Metodami a postupy ražby, těžby, vrtání, provádění trhacích prací a nakládání s výbušninami. Velký důraz je kladen na BOZP a BP, legislativní novinky a snižování ekologické stopy.

Navazuje na tradici seminářů pořádaných od roku 2001, vydávání knih a web hornickystav.cz.

Členy redakční rady jsou renomovaní odborníci na hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a nakládání s výbušninami.  Časopis HornickyStav.cz přijímá pouze původní příspěvky, které nebyly publikovány nebo předloženy k publikaci jinde.

  • Harmonogram vydávání: dvakrát ročně
  • Výzva k předkládání příspěvků: uzávěrky přihlášek jsou 15. lednu a 15. července
  • Jazyk: čeština 

ISSN

tištěná verze: 2788 - 3078X

elektronická verze: 2788 - 3078 -

adresa elektronické verze časopisu: Hornický stav - Časopis HORNICKÝ STAV (hornickystav.cz)Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.