Dvě stěžejní témata Hornického kongresu 2023


  • 15. srpen 2023

Hornický kongres 2023 v Kutné Hoře s podtitulem Nerostné suroviny ve 21. století (vize a skutečnost) proběhl ve dnech 15. a 16. června 2023 pod záštitou prof. Ing. Hany Staňkové, Ph.D., děkanky Hornicko-geologické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ing. Martina Štemberky, Ph.D., předsedy Českého báňského úřadu.

V rámci kongresu byly vyhlášeny a předány ceny soutěže Zlatý Permon. Tato prestižní cena byla již před 20 lety zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti v hornictví.

Cenu za bezpečnost v hornictví převzali z rukou předsedy ČBÚ, předsedy OS PHGN a předsedy OS Stavba ČR vrcholoví manažeři vítězných společností:

Velkolom čertovy schody, a.s.
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Sev.en Inntech a.s.

Pracovní část kongresu byla rozčleněna do čtyř sekcí:

ochrana a využití nerostného bohatství,
udržitelný rozvoj v hornictví,
zlepšování pracovního prostředí v hornictví při nakládání s výbušninami a souvisejících oblastech,
věda, výzkum, inovace a vzdělávání v hornictví.

Předseda Českého báňského úřadu v úvodu nastínil, že zásadními výzvami, které české hornictví v nejbližší budoucnosti čekají bude zdárný průběh útlumu uhelného hornictví a pomoc při dosažení shody celé společnosti na tom, že využívání vlastních strategických a stavebních surovin a s ním spojené negativní dopady jsou nezbytnou cenou za konkurenceschopnost země.

Při hledání optimální cesty k využívání domácích surovin je pak nutné neustále hledat odpověď na tři otázky co vytěžit, jak vytěžit a kam je dodat.

Co znamená rozhodovat jaké nerostné suroviny a v jakém množství těžit na základě analýzy jejich domácí spotřeby.
Jak znamená rozhodnutí, jakou technologií úpravy či zušlechtění nerostnou surovinu v požadovaném množství a s minimálními dopady na životní prostředí vyrobit.
Kam dodat znamená zjistit, kde je místo spotřeby nerostných surovin a jakými cestami je tam dopravit, s důrazem na nejmenší zátěž životnímu prostředí.
 Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.