Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1V letech 2002 až 2005 byly v souvislosti s plánem likvidace zkoumány důsledky možného zastavení čerpání důlních vod na dole Kohinoor. Z odborných posudků, které se zabývaly riziky spojenými se zastavením čerpání důlní vody, vyplynulo, že prostor dolu Kohinoor se z hydrogeologického hlediska jeví jako nejvhodnější místo pro udržování hladiny důlních vod na úrovni, která vyhovuje plánovaným postupům povrchového hnědouhelného lomu Bílina. Tento závěr, podpořený snahou o ochranu ložiska, ochranu veřejného majetku a minimalizací nákladů na provoz jezera Most, byl prioritou pro další řešení.

Na lomu Bílina mají Severočeské doly a. s. povoleno těžit do roku 2030. V současné době probíhají jednání s cílem prodloužit těžbu o pět let do roku 2035. Za limity se nachází využitelné území o rozloze 5,5 km2. Proti pokračování těžby hnědého uhlí jsou dlouhodobě ekologické organizace. Naopak s pokračováním těžby souhlasí zastupitelé města Mostu a dalších dotčených obcí.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.