Explosia posiluje pozici unikátního výrobce výbušnin


  • 1. prosinec 2023

Více než sto let výroby výbušnin a přesně sedmdesát let vlastního výzkumu, to je pardubická Explosia. Podnik, který dlouhé roky trpěl podinvestovaností a i kvůli ní nedokázal naplno využívat příležitostí trhu. Dnes je to společnost s rekordními zisky stojící na základech jedinečného výzkumu, kvalitních zaměstnanců a spolehlivých výrobků.

Rok 2023 v číslech

Účetně ještě rok 2023 není celkově uzavřený, hodnotit se tedy dá zatím pouze předběžně, přesto i odhady výsledku hospodaření Explosie za poslední rok naznačují, že si společnost vede na výsost dobře. V roce 2022 atakovala v zisku před zdaněním 200 milionů, jen těsně zůstala pod ní. „Předpokládáme, že v letošním roce tuto hranici překonáme. O jakou částku, to ukážou obchodní případy ze závěru roku, až se promítnou do účetnictví,“ říká k letošním číslům generální ředitel Explosie Kamil Dudek. Co do obratu si chce oproti předchozímu roku Explosia opět o něco polepšit a v ideálním případě se pohybovat kolem 1,3 mld. korun.

Co stojí za úspěchem

Obchodní úspěchy Explosie by se bez hlubšího zamyšlení daly zjednodušeně připsat válce na Ukrajině, neboť do válkou zasažené oblasti poslala buď napřímo nebo zprostředkovaně zboží za více než 200 milionů korun. Jenže při bližším zkoumání zjistíme, že čísla hospodaření se začala zvedat již pár let před napadením Ukrajiny, z velké části byl zájem o produkty pardubického výrobce výbušnin zapříčiněn celosvětově zvýšeným zájmem o střelné prachy. Významnou roli sehrála také restrukturalizace společnosti a nastavená úsporná opatření. „Rozhodli jsme se zaměřit na produktové skupiny s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například bezdýmné prachy Lovex, plastické trhaviny Semtex nebo celospalitelné hnací náplně, a ukázalo se to jako správné rozhodnutí,“ vysvětluje Radomír Krejča, předseda představenstva a finanční ředitel. Daří se také v oblasti civilní, kde Explosia produkuje velké množství průmyslových trhavin, přes úsek Fospol pak nabízí komplexní služby při těžbě v kamenolomech. Dalším důležitým faktorem současného úspěchu je také zázemí vlastního výzkumného ústavu, neboť právě díky němu získává Explosia velkou konkurenční výhodu – žádný výrobce podobných produktů těm z Explosie, v rámci České republiky, ba dokonce ani Evropy, nemůže nabídnout takové zázemí odborníků, jako právě pardubická Explosie, a to přesně sedmdesát let.

Věda a výzkum

Výzkumný ústav průmyslové chemie (VÚPCH) vznikl k prvnímu lednu roku 1954. Od začátku bylo jeho úkolem nejen bádat na poli vývoje výbušnin, ale především být odborným dohledem výroby a inovátorem v oblasti střelivin a trhavin. „Žádný český ani evropský výrobce výbušnin a střeliva nedokáže nabídnout takové zázemí odborníků jako právě pardubická Explosie,“ konstatujete ředitel VÚPCH a současně generální ředitel celé Explosie Kamil Dudek. Úkolem jeho podřízených je nejen vývoj, ale také například malovýroba některých speciálních produktů dle požadavků zákazníků nebo služby analytických laboratoří a zkušeben. Výzkumný ústav průmyslové chemie dal světu mnohé odborníky v oblasti výbušnin, je nedílnou součástí Explosie a i díky němu má Explosia tak silné postavení na trhu.

Jak to vidí dál

V současnosti je zásadním úkolem vedení společnosti, zajistit její rozvoj. Jak bylo zmíněno hned v úvodu, „stará“ Explosia byla dlouhé roky investičně silně podhodnocována, v současnosti jsou do zvýšení bezpečnosti a rozšíření kapacity výroby investovány stovky milionů korun. „Jsou to investice, které se v celkovém výčtu budou pohybovat na úrovni jedné miliardy korun a potrvají dva, tři i více let, Explosia z nich ale může následně těžit i desítky roků,“ říká Radomír Krejča, do jehož gesce spadají právě i investice. Podle předpokladů představenstva společnosti může současná poptávka vysoce převyšující možnosti celosvětové výroby trvat klidně i deset let po skončení války na Ukrajině. „I proto je v Explosii nyní posilována především výroba bezdýmných prachů a celospalitelných hnacích náplní, investice se ovšem týkají také dalších oblastí výroby výbušnin a jejich výzkumu i vývoje,“ doplňuje své kolegy z vedení společnosti místopředseda představenstva a zároveň výrobní ředitel Pavel Mareček. Explosia se těmito kroky snaží dokázat nejen, že má své místo na mapě světových výrobců výbušnin, ale že v rámci výbušinářského odvětví, je také významným hybatelem trendů.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.