Novela zákona o hornické činnosti v roce 2023Jednou z nejvýznamnějších legislativních změn, týkajících se horních předpisů, svým zaměřením dopadajícím na organizace, které s výbušninami nakládají, resp. jsou oprávněny nakládat [1], je v posledních pěti letech jednoznačně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Českým báňským úřadem byl tento návrh původně zpracován již na základě legislativního úkolu uloženého Plánem legislativních prací vlády na rok 2020 [2], prošel standardním připomínkovým řízením a byl vládou schválen dne 24. srpna 2020 (usnesení č. 854) a následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 1003), nicméně tam však nebyl do konce volebního období projednán. Proto byl v následujícím volebním období Českým báňským úřadem předložen znovu do meziresortního připomínkového řízení dne 12. května 2022, s termínem pro uplatnění připomínek do 9. června 2022. Kromě připomínkových míst uvedených v systému eKLEP, v rámci kterého byl zaslán kromě jiných i odborovým a zaměstnavatelským svazům, byl návrh zaslán rovněž odborně zaměřeným spolkům sdružujícím podnikatele působící v oboru výbušnin a vláda jej schválila dne 24. srpna 2022.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.