Časopis HORNICKÝ STAV


ISSN –  2788-3078 pro elektronickou verzi a ISSN 2788-30X pro tištěnou verzi

Vydavatel: MONTANEX a.s., Kasalického 161/13, Ostrava – Michálkovice, 71500

Časopis hornickystav.cz má za cíl vytváření prostoru pro šíření odborných, srozumitelných a skutečných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, provádění trhacích prací, nakládání s výbušninami nebo o problematice podzemních objektů.

Zabývá se zařízeními tlakovými, zdvihacími, plynovými a elektrickými. Metodami a postupy ražby, těžby, vrtání, provádění trhacích prací a nakládání s výbušninami. Velký důraz je kladen na BOZP a BP, legislativní novinky a snižování ekologické stopy.

Navazuje na tradici seminářů pořádaných od roku 2001, vydávání knih a web hornickystav.cz.

Členy redakční rady jsou renomovaní odborníci na hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a nakládání s výbušninami.  Časopis HornickyStav.cz přijímá pouze původní příspěvky, které nebyly publikovány nebo předloženy k publikaci jinde. 

  • Harmonogram vydávání: dvakrát ročně
  • Výzva k předkládání příspěvků: uzávěrky přihlášek jsou k 1. dubnu a k 10. říjnu.
  • Jazyk: čeština s anglickými abstrakty a klíčovými slovy

Cena výtisku: 129,- Kč

Všechna čísla časopisu naleznete zde:Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.