Austin E*BLAST consultingNeodborná veřejnost by mohla na základě mediálních informací dospět k mylnému názoru, že útlumem černouhelného hornictví dojde i k útlumu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem či nakládání s výbušninami. Nikoliv však odborná. Ta ví, že těžba, a s ní spojené dovednosti, se samozřejmě netýká pouze tolik diskutovaného uhlí, ale celé řady dalších nerostných surovin nutných pro fungování průmyslu i běžných životních potřeb společnosti. HČ a ČPHZ a nakládání s výbušninami tak budeme nadále používat pro mnoho dalších oborů, ať už jde o stavebnictví, dopravní infrastrukturu, studnařství ad.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.