TECHNICKÉ NORMY A JEJICH (NE)ZÁVAZNOSTÚvod

Zejména v poslední době se zvyšuje množství dotazů na závaznost nebo nezávaznost technických norem a povahu jejich odkazů v obecně závazných právních či interních firemních předpisech. Jedná se o záležitost z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „BOZP“) velmi důležitou, neboť řada technických norem by měla odrážet výsledky nejnovějších vědeckých poznatků z aspektů kvality výrobků či ověřených postupů, na jejichž tvorbě by se měli podílet odborníci z teorie i praxe a v případě tvorby některých z nich se proto podíleli rovněž i zaměstnanci orgánů státní báňské správy. Zástupci dozorovaných organizací a podle některých publikovaných i nezveřejněných názorů také představitelé laické, ale i odborné veřejnosti si mnohdy nejsou jisti, zda existuje obecná povinnost se technickými normami řídit, popřípadě v jakém rozsahu a v jakých případech lze od jejich požadavků upustit. Cílem tohoto textu je alespoň v základních konturách objasnit souvislost mezi technickými normami a předpisy stanovenými požadavky z pohledu dodržování zásad BOZP a na některých příkladech i vysvětlit správný přístup při aplikaci některých jejích ustanovení v provozu.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.