Nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních nabyde účinnosti 1.7. 2022Od 1. července t. r. začne platit vyhláška ČBÚ č. 123/2022 Sb. týkající se vyhrazených elektrických zařízeních. Organizace se o ní mohou dozvědět na webu nebo na našich seminářích. Pro začátek ale pojďme položit (a odpovědět) aspoň pár základních otázek. Na otázky odpovídal Ing. Dušan Havel, MPA ředitel odboru hornictví ČBÚ.

 

1) Co z této nové vyhlášky začne platit hned od 1. července?

    Od 1. 7. 2022 začne vyhláška týkající se vyhrazených elektrických zařízení platit celá, přesněji nabyde účinnosti. To znamená, že od tohoto data platí i požadavky na revize, revizní zprávy, na provoz elektrických zařízení, jejich údržbu atd. Platí samozřejmě i to, jak mají být podle této vyhlášky prováděné práce na vyhrazených elektrických zařízeních - například v blízkosti částí elektrických zařízení pod napětím, pod napětím atd. Stejně tak platí i požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob, podnikajících fyzických a právnických osob, na to, které z nich můžou jaké práce na vyhrazených elektrických zařízeních vykonávat atd.

2) Jaká je podle případných přechodných ustanovení doba na splnění podmínek ve vyhlášce uvedených?

   Přechodná ustanovení počítají s tím, že pochopitelně nelze ihned od 1. července 2022 požadovat splnění podmínek především z hlediska oprávnění vydaného obvodním báňským úřadem pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízeních. Tyto nové požadavky se samozřejmě musí u nově vydaných oprávnění plnit okamžitě, ale dobíhají i „stará“ oprávnění vydaná podle dosavadních právních předpisů, a to maximálně další tři roky.

   Zrovna tak se touto vyhláškou mění i odborná způsobilost všech fyzických osob, které pracují na vyhrazených elektrických zařízeních. Nově už budou jenom tzv. osoby poučené a osoby s odbornou nebo profesní kvalifikací - jedná se odbornou způsobilost „elektrotechnik“ nebo „vedoucí elektrotechnik“ a „revizní technik“. U těchto osob se toleruje ještě nějaká doba doběhu odborných způsobilostí v elektrotechnice ,  pokud mají osvědčení vydaná podle předcházejících právních předpisů, přestože podle nich, s výjimkou „osob poučených“, před nabytím účinnosti vyhlášky č. 123/2022 Sb. neexistovaly, nebo, přesněji řečeno, byly rozdílné.

 

3) Pokud jsem dobře poslouchal na přednáškách, tak od 1. 7. přestává platit i pro revizní techniky možnost splňovat tuto odbornou způsobilost prokázáním se na základě osvědčení vydaného TI ČR.

    Ano, to je pravda. Toto uznávání  osvědčení revizních techniků vydávaných organizací státního odborného dozoru pro některé rozsahy v hranicích dozoru orgánů státní báňské správy končí a revizní zprávy může pro vyhrazená elektrická zařízení vystavovat od tohoto data pouze revizní technik, který má osvědčení vydané OBÚ. Takže pokud chce tento revizní technik dále provádět revize v organizacích dozorovaných orgány SBS, tak si musí podat žádost k OBÚ, aby mu na základě přezkoušení vystavil osvědčení příslušného rozsahu, jak je to požadováno novou vyhláškou č. 123/2022 Sb.

    Zrovna tak oprávnění organizací pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, které bylo za podobných podmínek uznáváno,  od 1. 7. 2022 už nemůže být využíváno v hranicích dozoru SBS.  

Děkuji za rozhovor.


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.