Mariánské Radčice říkají stop čoudícím komínům


  • 17. květen 2022

    V Mariánských Radčicích na Mostecku se rozhodli zlepšit ovzduší v obci vlastní cestou. Po vzoru celostátních kotlíkových dotací tam nabídnou obyvatelům pomoc s výměnou zastaralých způsobů vytápění. Několikaleté měření ovzduší totiž ukázalo, co je hlavním zdrojem znečištění. Že právě lokální topeniště zamořují Českou republiku prachem nejvíc, dokládají i statistiky Českého hydrometeorologického ústavu. 
 
    Žádná pevná paliva, která zamořují obec – takový cíl si dalo vedení Mariánských Radčic, obce s necelou pětistovkou obyvatel nedaleko Litvínova pod Krušnými horami. A obyvatelům teď nabízí pomocnou ruku a peníze.         

   Starosta Jaroslav Sikora předpokládá, že do pěti let se podaří v celé obci vyměnit všechny neekologické kotle za moderní, nízkoemisní: „Chceme se zcela zbavit tuhých paliv. Plyn v Mariánských Radčicích rozvedený nemáme, takže budeme prioritně podporovat instalaci tepelných čerpadel, případně moderních elektrokotlů.“ 

    Připravované dotace se budou týkat jak majitelů rodinných domů, tak obyvatel bytových domů. Dotace by měla pokrýt až 95 procent veškerých nutných nákladů na pořízených nových způsobů vytápění. Maximálně mohou obyvatelé dostat 250 tisíc korun na jeden byt nebo rodinný dům. Dotační program se zaměří na kotle na tuhá paliva, ale také na neekonomické elektrické přímotopy či výměnu starších tepelných čerpadel. Již pro letošní rok má obec v rozpočtu připravené tři miliony korun, v dalších letech pak chce investovat pět milionů korun ročně. „Použijeme finanční prostředky, které dostáváme od Severočeských dolů, a.s. právě na zlepšení ovzduší a života v obci. Peníze z darů důlní společnosti se tak dostanou skutečně k lidem a věřím, že přinesou zásadní očištění ovzduší hlavně v zimě.“ 
     Dlouhodobé měření koncentrací škodlivin v ovzduší v obci totiž ukázalo, že právě zimní vytápění se na místním znečištění životního prostředí významně podílí. „Špatné ovzduší jsme většinou přičítali sousedství s hnědouhelným lomem, ale z měření je vidět, že v zimě si za něj můžeme také sami,“ říká starosta. Jeho závěr potvrzují i každoroční zprávy o životním prostředí Českého hydrometeorologického ústavu.

     Z měření posledních let vyplývá, že právě lokální topení v obcích má největší podíl na vysokých koncentracích polétavého prachu, ale i dalších znečišťujících látek jako je benzo(a)pyren.

  „Hlavním zdrojem emisí suspendovaných částic PM10 (tedy jednoduše řečeno pevné částice v ovzduší, PM10 jsou hrubší, PM2,5 jemnější – pozn. red.) v České republice je lokální vytápění domácností, tedy topení v domácích kotlech na tuhá paliva - uhlí, dřevo apod. Množství emisí z tohoto zdroje zcela jednoznačně převyšuje například emise z velkých průmyslových provozů či automobilové dopravy,“ komentuje statistiky za rok 2019 vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina.

   Zpráva z roku 2019 uvádí, že domácí topeniště měla v roce 2019 na svědomí 59 % emisí PM10 a dokonce 74 procent všech emisí PM2,5, tedy jemnějších prachových částic. Naproti tomu celá energetika, byť je v ČR stále z velké části závislá na uhlí, se podílí na znečištění jemným prachem jen ze 3,5 procent, těžba a odpady souhrnně představují 2,6 procenta. 
     Podle dat hydrometeorologů se koncentrace polétavého prachu zvyšují právě v zimních měsících roku, kdy se topí. „Vyšší koncentrace PM10 v ovzduší během chladného období roku souvisejí jak s vyššími hodnotami emisí částic ze sezonně provozovaných tepelných zdrojů, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami,“ uvádí hodnotící zpráva za rok 2020. Přírodní podmínky, kvůli nimž je pás mezi Krušnými horami a Českým středohořím k vytváření inverzí ideální, ovlivnit nemůžeme, a tak se Mariánské Radčice pouští do boje s tím druhým faktorem.

   V obci teď probíhá dotazníkové šetření mezi obyvateli, které má zjistit předběžný zájem o kotlíkové dotace. Na jejich základě ještě na jaře vedení obce vypíše dotační výzvu tak, aby první obyvatelé stihli svá topení vyměnit v průběhu letní sezóny a do příští zimy již vstoupili s ekologičtějším způsobem vytápění. Ti, na něž se nedostane v letošním roce, získají dotace v dalších letech. Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.