SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST V MOSTĚSetkání se zúčastnily desítky delegací z ČR, Slovenska a německého Mariengbergu, které je partnerským městem Mostu. Přihlášeno bylo 54 spolků, sdružení a zástupců z jednotlivých hornických měst a obcí České republiky, 5 spolků ze Slovenska a delegace Marienbergu.

V pátek přivítal přítomné primátor Mostu Jan Paparega v městském divadle, kde zazněli i zdravice generálních ředitelů největších těžebních organizací v regionu Petra Lence a Ivo Pěgřímka. Nechyběl ani pozdrav perkmistra Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky Miroslava Šťastného. Doprovod hornických karmín obstarala hornická dechovka Mostečanka a následoval kulturní program až do půlnoci.

Sobotní ráno bylo deštivé a vypadalo to, že počasí horníkům jejich setkání pokazí. Na 1. náměstí se pod zataženou oblohou sešikovaly stovky horníků v pestrých uniformách. Jenomže Pán Bůh má horníky rád. Ještě před zahájením průvodu déšť ustal a vše mohlo probíhat dle detailně připraveného plánu. Krátký průvod zamířil na náměstí Velké mostecké stávky před zahalený pietní monument - Památník hornických tradic a důlních neštěstí. O absenci památníku se mluví již řadu let a poukazovala na ni jak část veřejnosti, tak významné osobnosti Mostu. Návrh manželů Klaškových, který vyhrál výtvarnou soutěž vyhlášenou v loňském roce, je abstraktním moderním uměním, rozdílným od mnoha jiných hornických památníků. Do centra moderního města se solitérními stavbami se proto dobře hodí. „Inspirací pro náš památník se stala samotná zem i snímky povrchových dolů. Památník odkrývá to, co je pod povrchem. Rýhy v reliéfu symbolizují těžební krajinu i vrásky v životě horníků a rodin obětí,“ upozornila Barbora Klašková. Až šest metrů vysoký monument má také pomoci definovat prostor centrálního mosteckého náměstí. Svým tvarem má nové pietní místo připomínat oltář. „Naším návrhem jsme chtěli ocenit i to, co obor hornictví přinesl lidské civilizaci. Stejně jako se uhlí těží velkými stroji, vznikl náš památník také jen díky jim. Samotný reliéf jsme například vytvářeli pomocí CNC strojů“, doplnil Jakub Klaška, jenž patří k nejvýraznějším českým architektům posledních let a momentálně působí v britské architektonické kanceláři zesnulé světoznámé Zahy Hadid. I přes bohatou hornickou historii Mostu zatím podobný památník ve městě chyběl. „Chtěl bych, aby se nový památník stal důstojnou vzpomínkou na ty, kteří při hornické činnosti ztratili to nejcennější, své životy“, uvedl během slavnostní příležitosti mostecký primátor Jan Paparega

Po odhalení památníku představiteli města, těžebních organizací a místního spolku proběhl krátký pietní akt, při kterém byly položením kytic uctěny všechny oběti důlních neštěstí mosteckého regionu.

Po pietě následovaly na 1. náměstí havířské ceremoniály, občerstvení a kulturní program s předáváním hornických cen Český permon. V neděli bylo setkání ukončeno exkurzemi po okolí. Velký zájem byl o projížďku po Jezeru Most, které vzniklo rekultivací těžební jámy lomu Ležáky v místě původního královského města Most. V roce 2022 se setkání přesune do Kutné Hory, jejíž zástupci převzali v Mostě putovní prapor.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.