HORNICKÉ MUZEUM RUDOLFOVHornické muzeum sídlí v nově zrekonstruovaném domě někdejšího královského báňského úřadu v Rudolfově při staré silnici z Českých Budějovic do Třeboně. Perkmistrovský dům, ve kterém se muzeum nachází, byl vystavěn krátce po povýšení Rudolfova na svobodné horní město císařem Rudolfem II roku 1585.

Zaměření muzea je rozděleno do tří částí. Expozice hornictví a těžby stříbra v Rudolfovské oblasti včetně historie dolování na území jižních Čech, expozice Rudolf II. a jeho město s náhledem do alchymie, prubířství a mincovnictví. Stručné dějiny a život města od napoleonských válek po dnešek jsou pak expozicí třetí. Návštěvník získá mnoho informací prostřednictvím dobových vyobrazení a báňských map, replik středověkých hornických nástrojů a svítidel, modelů důlních strojů, vzorků nerostů, ryzího stříbra a zlata i modelů renesanční architektury. Dozví se o geologii jižních Čech a zdejších surovinových ložiskách, o málo známých báňských podnicích na území našeho kraje, o vrcholném období těžby stříbra v Rudolfově i o posledních pokusech dolování na přelomu 19. a 20. století.

V rudolfínské expozici má možnost poznat dobu a život císaře Rudolfa II. a získá představu o podobě renesančního hornického města. Prolínání vznešeného světa Rudolfa II. s podzemním světem hrubé hornické dřiny návštěvník pozná v expozici alchymie, prubířství, mincovnictví a důlních map.

Zejména místním je určena expozice moderní dějiny s tématy historie, živnosti a místní podniky, školství, spolky, obyvatelstvo a významné osobnosti. Součástí muzea je muzejní knihovna s badatelnou a multifunkční sál.

 

ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE MINERÁLŮ HORNICKÉHO MUZEA RUDOLFOV

ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE O MODEL MINCOVNY

V říjnu došlo v našem muzeu k doplnění (rozšíření) expozice minerálů o 13 exponátů a nový model mincovny (viz obr.). Přírůstky byly katalogizovány, tzn. označeny pořadovými čísly, logem Jihočeského kraje, poskytovatele grantu a letopočtem 2019, tedy kdy byl grant na rozšíření expozice Jihočeským krajem poskytnut. Rozšíření expozice bylo spolufinancováno Jihočeským krajem v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019, Program Podpora muzeí a galerií, Opatření 1. Úpravy v expozicích.

Otevřeno od dubna do prosince

středa až neděle 11 až 17 hodin

Webové stránky muzea.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.