ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA


  • 1. září 2021

Expozice Hrádek – Středověký stříbrný důl

  • I. okruh – Město stříbra

Geologický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, objev stříbra, vznik a výstavba města, svět tzv. stříbrné šlechty – expozice Komnata pana Jana Smíška (srubová místnost pocházející z roku 1490), mincovní pokladnice – numismatika, kaple.

  •  II. okruh – Cesta stříbra

Technologie středověkého dolování, způsoby transportu rudy, důlní povrchové práce, tzv. úpravnictví, hutnění stříbra, tavba a čištění stříbra, technologie mincování. Sklepní expozice – model štoly, velký těžní stroj – trejv, autentické středověké důlní dílo ze 14. století, jehož zpřístupněná část měří 250 m a leží v hloubce 30 m, havířská osada s hutí, Verk – mincovna.

Prohlídka s průvodcem trvá 1,5 hodiny.

Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob, proto je nutná rezervace.

Návštěva středověkého dolu není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 6 let, hromadné dětské výpravy až od 10 let.

 

Expozice Kamenný dům

Královské Horní město – měšťanská kultura a život v 17. až 19. století a expozice lapidárium

Kamenný dům náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury.

Dnes jsou v Kamenném domě stálé expozice Českého muzea stříbra s názvem: Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. až 19. století a Lapidárium – Umění kameníků středověké Kutné Hory – expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu představuje unikátní soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.

 

Expozice Tylův dům

Kutnohorské podzemí a jeho průzkum přibližuje návštěvníkům nejdůležitější a nejzajímavější objevy speleologického průzkumu na území města Kutné Hory v posledních dvou desetiletích. Fotografie, ukázky mapové dokumentace a exponáty podávají všechny základní informace o jednotlivých lokalitách, které jsou široké veřejnosti jinak nepřístupné. Objevitelská a dokumentační práce členů České speleologické společnosti umožňuje každému

nahlédnout do tajemného podzemí bývalých Rudných dolů Kaňk, propadlin na Turkaňském pásmu, důlních děl v údolí Bylanky nebo muzejního dolu na Oselském pásmu.

Adresa:

České muzeum Stříbra, p.o.

Barborská 28

284 01 Kutná Hora

www.cms-kh.czNapsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.