KOMENTÁŘ K NOVÉ VYHLÁŠCE O VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH – část druháAbychom mohli jasně vymezit, kam až dopadají povinnosti navrhované vyhlášky o VEZ, je rovněž nezbytné pojmenovat ty případy (technická zařízení), na které její ustanovení nedopadají.

V § 1 odst. 2 písm. a) navrhované vyhlášky o VEZ se dozvídáme, že se nevztahuje na posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou technické požadavky, které musí tyto výrobky splňovat, stanoveny jiným právním předpisem[1]. Tady je opravdu nutné dát důraz na tu část textu, kde se uvádí, že se nevztahuje na posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu. V § 13 odst. 8 návrhu vyhlášky o VEZ je upřesněno, že u vyhrazeného elektrického zařízení Třídy A uvedeného na trh podle jiného právního předpisu1) se výchozí revize nevyžaduje.


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.