Výjimečný nález archeologů: Středověké hračky z předpolí Dolu Bílina


  • 21. duben 2022

V místech budoucího postupu těžby hnědého uhlí Dolu Bílina zaznamenali archeologové unikátní nálezy doplňující poznání života lidí ve 13. až 15. století. Mezi objevenými předměty nechyběly středověké hračky, které se zatím podařilo najít jen na několika málo lokalitách na území Čech.

   V dostatečném předstihu před postupem povrchového dobývání hnědého uhlí Dolu Bílina se v daném prostoru realizuje celá řada činností minimalizujících dopady budoucí těžby v podkrušnohorské krajině. Kontinuálně se skrývá ornice, která je následně využívána při rekultivačních činnostech, každoročně se pořádá záchranný transfer obojživelníků a jako kompenzace za vykácení dřevin je prováděna náhradní výsadba stromů a keřů na katastrech obcí dotčených těžbou. V předpolí prvního skrývkového řezu zároveň probíhá svým rozsahem i v celostátním měřítku jedinečný průzkum týmu Archeologického ústavu Akademie věd ČR v úzké spolupráci s těžební společností Severočeské doly. V lokalitě u Mariánských Radčic nedaleko Oseka objevili archeologové poněkud záhadnou obec Nesvětice zaniklou ve středověku. Postupně odkryli základy kostela, šlechtického sídla a dalších obytných a hospodářských staveb. Mezi nálezy převažovaly předměty z keramiky, ale objevily se i mince či podkovy. Velkou pozornost nepochybně budí dětská hračka - soška rytíře na koni pocházející z první poloviny 13. století. Štít rytíře nese symbol hrábí, tedy rodové znamení Hrabišiců - pánů z Rýzmburku, v jejichž držení Nesvětice byly minimálně od roku 1341. Jde o jedno z vůbec nejstarších vyobrazení tohoto rodového znaku. Hračka v podobě rytíře svědčí patrně o výchově chlapců z Nesvětic k budoucí vojenské službě. Lze předpokládat, že poté co chlapci dospěli, přešli jako bojovníci do služeb rodu Hrabišiců. Další dětskou hračkou nalezenou v Nesvěticích byla plastika koníka. Dětským hrám mohla také sloužit červeně malovaná drobná nádobka – konvička nebo džbánek, pocházející z první poloviny 15. století.

   Úspěšné archeologické nálezy z předpolí Dolu Bílina se řadí k nemnoha lokalitám v Čechách (například Starý Plzenec) a na Moravě (Mikulčice, Smilov u Prostějova), kde byly středověké hračky objeveny. Nejčastěji šlo o keramické či kovové předměty s lidskou podobou (panenky, madonky, mniši), nebo zvířecí plastiky (koník, pes, zajíc). Středověcí chlapci si pak hráli s miniaturami zbraní a nástrojů. Tyto nálezy pocházejí v drtivé většině z vyspělého prostředí sídelní struktury měst a hradů. Na vesnicích jsou nalézány spíš ojediněle. O to cennější jsou předměty objevené v lokalitě Nesvětice. Unikátní archeologické nálezy z předpolí Dolu Bílina dokazují provázanost středověké obce Nesvětice s nedalekým oseckým klášterem a rodem Hrabišiců z Rýzmburku. Zároveň rozšiřují naše poznatky o vývoji života středověkých vesnic v krajině pod Krušnými horami.

POPISKY:

1. Vedoucí archeologického týmu AV ČR Petr Čech. - první fotografie níže

2. Středověká dětská hračka – plastika jezdce na keramickém koníkovi z první poloviny 13. století. - fotografie v úvodu článku

3. Středověká dětská hračka – červeně malovaná konvička z první poloviny 15. století. - druhá fotografie nížeNapsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.