Předák jako nejnižší článek řízení -1. díl   Článek se zabývá postavením předáka jako zaměstnance určeného organizací ve skupině dvou a více zaměstnanců, a to především z hlediska jeho řídicí funkce a odpovědnosti. Pojednává i o odpovědnosti předáka v některých zvláštních případech. Na základě příslušných ustanovení zákoníku práce je dovozeno, že předák – bez ohledu na to, jak je tato funkce v praxi nazývána – je nejnižším článkem řízení v celé organizační struktuře organizace

Význam organizace práce

   Zkušenosti nás učí, že má-li být jakákoli činnost dobře organizována, musí ji někdo řídit a činnost musí mít řád. Bez dobré organizace práce lze jen obtížně dospět k cíli včas a s optimálním vynaložením sil a prostředků.

   Organizovat práci znamená řídit jednotlivé činnosti tak, aby na sebe plynule navazovaly, pokud možno bez zbytečných ztrát času, peněz, energie, materiálu a bez zbytečného vynakládání sil.

.


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.