Inovativní metody návrhů strojů a zařízení v oblasti těžby a zpracování surovinNutnost výzkumných aktivit v oblasti těžby, mechanických procesů, dopravy, manipulace a skladování partikulárních hmot je vyvolána praxí. Návrh nových zařízení musíme provádět se zapojením nově nabytých znalostí a s maximálně pozitivním dopadem k životnímu prostředí a ekonomickým aspektům. Toto je, vzhledem k povaze chování sypkých hmot a její definici velmi obtížné. Při návrhu zařízení je nejprve zapotřebí věnovat pozornost základnímu popisu sypkých hmot z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností a následně aplikaci znalostí jejich chování při daném procesu. Takto získané informace se dále využívají v návrhu inovačních zařízení pomocí DEM simulací. Tím dochází k propojení základního a aplikovaného výzkumu, kdy jsou obecné poznatky o vlastnostech a chování sypkých hmot uplatněny v praxi, a především při návrhu nových nebo optimalizacích stávajících inženýrských děl.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.