Pardubická Explosia určuje směr moderní těžby kamene


  • 24. červen 2022

   Výrobou výbušnin se zabývá už více než sto let. Posledních třicet let také provádí trhací práce v kamenolomech pomocí nabíjecích vozů, které v České republice začala používat jako vůbec první společnost. Jde o moderní způsob trhacích prací, který velmi významně zvyšuje bezpečnost, je šetrnější k přírodě a také šetří finance. Aktuálně Explosia rozšířila svůj vozový park o další nabíjecí vůz a řadí se mezi nejlepší společnosti v tomto odvětví u nás.

   Explosia trhací práce v kamenolomech provádí pomocí úseku Fospol. Ten se stal zavedenou značkou a zákazníci o něm vědí, že nabízí především zkušenost technických vedoucích odstřelů (TVO), kvalitní trhaviny pro spolehlivou práci i užití té nejmodernější techniky. Úsek Fospol za rok 2021 v lomech rozpojil téměř 5 000 000 tun kamene. Dlouhodobě se Fospolu daří uspokojovat zvýšené požadavky na fragmentaci kameniva po odstřelu a na snižování množství nežádoucích nadrozměrných kusů. Je tomu tak hlavně díky kombinaci používání moderních vrtacích souprav, velmi zkušeného a zodpovědného týmu střelmistrů a spolehlivé trhaviny Emsit 20. „Vždy nás potěší, když nás zákazník informuje o snížení počtu nadrozměrných kusů kamene v našem odstřelu“, neskrývá radost předseda představenstva Explosie Radomír Krejča.

   Fospol disponuje několika vrtacími soupravami, jejichž úkolem je před samotným odstřelem vyvrtat většinou kolem 50 vývrtů hlubokých zhruba 20 metrů dle projektu pro daný odstřel. Dvě soupravy byly pořízeny v roce 2020, ta nejnovější dorazila před rokem. „Jsme rádi, že mnohamilionové investice do technického vybavení naši zákazníci oceňují. Raději dají přednost kvalitě a bezpečnosti trhacích prací, než by hleděli pouze na cenu, ovšem s obavami, jak odstřel dopadne“, říká Radomír Krejča.

   Do vrtacími soupravami vytvořených vrtů se pak vkládá trhavina v podobě počinových náloží, na které se „načerpá“ emulsní trhavina z nabíjecího vozu, vývrty se propojí detonační trubičkou a stěna je připravena k samotnému odstřelu.

   Právě užití nabíjecího vozu, jehož výhodou je vyšší bezpečnost práce, rychlost nabíjení a efektivita vynaloženého úsilí, je v poslední době nejrozšířenější způsob používání trhavin při těžbě. Nabíjecí vozy totiž dopravují nevýbušné komponenty na místo spotřeby a tam se jejich mísením vyrábí trhavina, která se rovnou spotřebovává nabíjením do vrtu. Explosia ještě donedávna disponovala dvěma nabíjecími vozy, na jejichž vývoji se také podílela. V dubnu letošního roku byl uveden do provozu další moderní mísicí a nabíjecí vůz (MNV) Tatra Phoenix 8x6, který má vysokou kapacitu přepravovaného množství trhaviny a speciálně upravenou ovládací kabinu operátora. „Práce s tímto strojem je posunem do 21. století, ať již z pohledu samotné práce v kamenolomu, tak i při přesunech mezi nimi v rámci celé České republiky,“ pochvaluje si Radomír Krejča. Užitím moderních technických prostředků Explosia pomáhá těžebním společnostem k pomalejšímu nárůstu cen kameniva.

   Ochrana životního prostředí je na prvních místech agendy většiny těžařských společností, které jsou nuceny minimalizovat dopad na místní komunity a biologickou rozmanitost. Díky skvělému a zkušenému týmu TVO, střelmistrů a jejich pomocníků, mechaniků, vrtařů a bagristů, ale také díky modernizaci strojního vybavení a použití spolehlivé trhaviny Emsit 20, se daří Explosii snižovat dopad na životní prostředí. Je skvělé, že se dnes dá těžit v souladu s přírodou.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.