Získávání nerostných surovin a jejich použití v praxi - bezpečnost, logistika, ekologie


  • 26. leden 2022

Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. Pokud chceme držet krok s dobou, musíme umět modelovat všechny procesy spojené s úpravou, dobýváním a dopravou nerostných surovin. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to.

Když se podíváš kolem sebe na věci, které dnes běžně využíváš, převážná většina z nich je vyrobena z materiálů, které se získávají těžbou, ať hlubinnou, či povrchovou. Bylo tomu v minulosti a bude tomu i v budoucnu např. při získávání nových surovin z vesmíru.

K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby.

V současné době zajišťujeme výuku v oblastech souvisejících s dobýváním ložisek, zahlazením hornické činnosti a rekultivacemi, větráním důlních děl, trhacími pracemi, geomechanikou, úpravou nerostných surovin a recyklací, bezpečností v hornictví a bezpečností práce, modelováním procesů a pokročilých technologií, mechanikou sypkých a partikulárních hmot, modelováním v DEM a CFD.

Během studia tě naučíme plánovat činnosti související s přípravou, dobýváním, úpravou a zahlazením následků těžby, zajistit bezpečnost dolů a lomů, naučíme tě namodelovat větrání v tunelech...A hlavně samostatně nad danou problematikou uvažovat a hledat nová řešení.

Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny, transformaci a pohyb sypkých hmot. Po škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či stavebním průmyslu, v energetickém průmyslu, ve zpracovatelských odvětvích, přes profese spojené s bezpečností práce až po ty ve státní správě.

Těžba nerostných surovin je celosvětovým fenoménem a zkušenosti s ní máme dlouholeté a budoucnosti se nebojíme. V dnešní době je velká část těžebních společností řízena zahraničními firmami, které těží suroviny po celém světě, a po vystudování určitě nalezneš vhodnou práci, která ti otevře vrátka do světa.

Možnosti uplatnění po dokončení studia jsou široké a různorodé, od řídících funkcí v surovinovém průmyslu, přes stavebnictví v oblastech s bývalou hornickou činností, ve státní správě až po profese spojené s bezpečností práce nebo zahlazováním následků hornické činnosti.

Studijní program Těžba nerostných surovin a Procesní inženýrství v oblasti surovin je možno absolvovat v prezenční i kombinované formě bakalářské (Bc.) a navazující magisterské studium (Ing.), v prezenční i kombinované formě můžeš absolvovat doktorské studium (Ph.D.) pod názvem Hornictví a hornická geomechanika.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.