Přeprava nebezpečných věcí - dohoda ADRAktualizace „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ probíhá pravidelně každé dva roky. V současné době je platná verze ADR 2019, účinná od 1. 1. 2019.

Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Upravuje za jakých podmínek je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti.

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli ADR Osvědčení o školení řidiče vydaného Ministerstvem dopravy, kterým se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení je prováděno dle dohody ADR ve více variantách:

- základní kurz pro přeprava kusů a volně ložených látek
- nadstavbový kurz pro přepravu látek v cisternách
- nadstavbový kurz pro přepravu látek tř. 1 (výbušné látky a předměty)
- nadstavbový kurz pro přepravu látek tř. 7 (radioaktivní látky)

Příslušný orgán ADR 

Klasifikace nebezpečných věcí třídy 1 (výbušné látky a předměty), třídy 4.1 (samovolně se rozkládající látky), třídy 5.2 (organické peroxidy) a vydávání souhlasu s přiřazením k zábavné pyrotechnice UN 0333, UN 0334, UN 0335 a UN 0336

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
IMET s.r.o. - INSTITUT MECHANICKÉHO TESTOVÁNÍ
Československý Lloyd s.r.oNapsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.