V roce 2021 není evidován smrtelný úraz v hornictvíČeský báňský úřad eviduje údaje o pracovních úrazech, ke kterým dochází v hornictví, zejména při těžbě nerostných surovin a nakládání s výbušninami. Z dosud ohlášených údajů o pracovních úrazech plyne, že v průběhu předchozího kalendářního roku 2021 není Českým báňským úřadem v hornictví evidován smrtelný úraz.

Pohled na vývoj počtu smrtelných úrazů v hornictví v předchozích 10 letech naznačuje, že udržení nulového počtu smrtelných úrazů je a bude velkou výzvou.

K vývoji smrtelné úrazovosti v hornictví předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., uvedl:

„Nulový počet smrtelných úrazů v hornictví, a také při používání a výrobě výbušnin v roce 2021 je velmi dobrá zpráva především s ohledem na vysokou míru rizika, které tyto činnosti přináší. Svědčí to o vysoké úrovni bezpečnosti práce v dozorovaných společnostech, na které se podílí i neustálý a důsledný tlak báňského úřadu v této oblasti.

Přestože výsledky minulého roku i vývoj za poslední léta ukazuje, že počet smrtelných úrazů dlouhodobě osciluje kolem minimální hodnoty, není to důvod ani k uspokojení ani k polevení v úsilí o bezpečná pracoviště. Je také stále nutné připomínat, že tak rizikové činnosti jako jsou hornictví nebo výroba a používání výbušnin má jediná mimořádná událost potenciál ohrozit relativně velký počet osob. Přeji si, aby nulový počet smrtelných úrazů nebyl vnímán jako úspěch, ale jako normální stav, o kterém budeme informovat každý rok.“


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.