Nerudní nerostné surovinyNerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost od počátku existence lidstva. Již samotné datování historických epoch je odvozeno od pokroku ve využívání nerostných surovin – doba kamenná, bronzová, železná. Mnoho lidí si rovněž neuvědomuje a nepřipouští, že bez těžby nerostných surovin by nebylo dostatek energie, většiny staveb a dopravních prostředků, strojů a nástrojů, předmětů běžné denní potřeby, léčiv, ale i třeba historických památek.

S technickou vyspělostí společnosti stoupá spotřeba a materiálová náročnost jejího zajištění, což klade stále vyšší nároky na zvyšování poznatků o neživé přírodě, jejich zákonitostech, o geologii, chemii, technologii i o dopadech na životní prostředí.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.