Zatápění dolů a hnědouhelných lomů po ukončení hornické činnosti


  • 2. září 2022

   Hornický spolek Praha pořádá dne 8. 9. 2022 seminář na aktuální téma, a to „Zatápění dolů a hnědouhelných lomů po ukončení hornické činnosti“. 

   Cílem semináře je analyzovat praktickou míru dopadů na území dotčeného těžbou uhlí postupným zatápěním. Zvláštní zřetel je kladen na Ostravsko-karvinský revír, kterému je věnována značná pozornost, jak ze strany vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol, tak i firem specializujících se na činnosti spojené se zahlazováním následků po ukončení těžby uhlí.

Příspěvky zaměřené na zatápění důlních děl vodou těžebními organizacemi:

Úvodní slovo

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu

Těžba nerostů v ČR (minulost a budoucnost)

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c., HGF VŠB – TU Ostrava

Matematické modelování zatápění hlubinných dolů – koncepční přístupy, příkladová studie KDP

Prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc., SF VŠB – TU Ostrava

Zatápění ODP

Ing. Bronislav Šrámek, DIAMO s. p., o. z. Odra

Využití důlních vod jako zdroje vody a pro energetické účely

Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., prof. Jaroslav Dvořáček, CSc., HGF VŠB – TU Ostrava

Postupné zatápění karvinské dílčí pánve OKR (Výsledek projektu č. 908 TA ČR)

Ing. Petr Hemza, Ph.D., Green Gas, a.s.

Ukončení těžební činnosti v KDP

Ing. Kamil Kaufman, PhD, DIAMO s.p., o.z. Darkov

Zatápění dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi

Ing. Igor Němec, DIAMO s.p.

   Hornický spolek Praha uspořádal odborný seminář z důvodu že: „Problém s vodou při nebo po těžbě nerostů není černý, ani bílý, protože je černobílý“.

   Po ukončení odborného semináře se uskuteční oslava Dne horníků v sídle spolku na Novotného lávce 200/5, v restauraci Klub techniků.

Odkaz na stránky semináře:

8. 9. 2022 - seminář na aktuální téma, a to „Zatápění dolů a hnědouhelných lomů po ukončení hornické činnosti“. (hornickyspolek.cz)Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.