TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚTěžba nerostných surovin jakožto tradiční obor lidské činnosti je z hlediska národohospodářského základním předpokladem pro zásobování trhu stavebními hmotami, kovovými materiály i energetickými surovinami. Bez přísunu těchto komodit by - při současném stavu poznání a společenského rozvoje- byla dříve či později ekonomika každé vyspělé země zásadně ohrožena.

Dobývání nerostných surovin, má-li být prováděno odborně a bezpečně, vyžaduje získání příslušné kvalifikace. Dobré vzdělání je jednou z podmínek úspěšného uplatnění jedince v moderní společnosti, a to nejen v podmínkách České republiky, ale i v globálním měřítku; to platí zejména pro  odborné vzdělání v technických a přírodovědných oborech.

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti v této souvislosti nabízí absolventům středních škol studium programu

Těžba nerostných surovin v prezenční a kombinované formě

 (tj. bakalářské a navazující studium).

Absolventi tohoto studijního programu splňují kvalifikační požadavky pro výkon povolání podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace:

Web.: https://www.hgf.vsb.cz/542/cs/studium/

Přihláška: https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. (vedoucí katedry), tel. 597 323 097, 739 212 980,

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* * *

Především pro absolventy nehornických technických oborů je určena nabídka rekvalifikačního studia studijního programu

Těžba nerostných surovin se zaměřením

 a/ na lomové dobývání uhelných (neuhelných) ložisek

b/ na hlubinné dobývání ložisek.

Toto rekvalifikační studium je pojato jako třísemestrální s předpokládaným zahájením studia od září 2021. Absolventi tohoto rekvalifikačního studia splňují kvalifikační požadavky pro výkon povolání podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace:

Web.: https://www.hgf.vsb.cz/542/cs/studium/rekvalifikacni/

Kontaktní osoba: prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc., tel. 597 323 150, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.