Revize elektrických instalací budov mimo působnost orgánů SBS - 1. část, výchozí a pravidelné revize1. ÚČEL REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením technických norem.

2. VÝCHOZÍ REVIZE

 2.1

Nová / modernizovaná / rekonstruovaná elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy*. Pro provádění revizí elektrických instalací v budovách se používá ČSN 33 2000 – 6. (* zákon č.102/2001 Sb. vpz; zákon č. 22/97 Sb. vpz, zákon 90/2016 Sb. vpz; prováděcí NV k zákonům / evropské směrnice /;  za doklady vydané v souladu s požadavky právních předpisů se považuje označení CE na výrobku, označení výrobce, prohlášení o shodě, průvodní dokumentace – návod, platné schéma zapojení ).


Související články:


Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.