HRANICE DOZORU V ORGANIZACÍCH DOZOROVANÝCH ORGÁNY STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY A ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE - ČÁST TŘETÍ1.     Dílčí úvod k třetí části

V části první jsme se zabývali věcnou příslušností orgánů státní báňské správy a dohodě mezi ČBÚ a SÚIP a dohodám mezi OBÚ a OIP. V druhé části jsme potom objasnili některá specifika podmínek uvedených v regionálních dohodách. Aby bylo tma vyčerpávající, musí být zmíněny i ostatní činnosti uvedené v regionálních dohodách, které nejsou zcela „doménou“ dozoru orgánů státní báňské správy, avšak na základě těchto dohod se tam začleňují. Jednotlivé obvodní báňské úřady však na základě zmocnění uvedeném v dohodě mezi ČBÚ a OIP dále blíže vymezily hranice v souladu s historickými zvyklostmi toho kterého regionu.

2.     Souhrn podmínek regionálních dohod týkajících se vymezení příslušnosti (pokračování)Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.