HRANICE DOZORU V ORGANIZACÍCH DOZOROVANÝCH ORGÁNY STÁTNÍ BÁŇSKÉ SPRÁVY A ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE - ČÁST DRUHÁ1. Dílčí úvod ke druhé části

V části první jsme se zabývali věcnou příslušností orgánů státní báňské správy, dohodě mezi ČBÚ a SÚIP a dohodám mezi OBÚ a OIP. Jednotlivé obvodní báňské úřady však na základě zmocnění uvedeném v dohodě mezi ČBÚ a OIP dále blíže vymezily hranice v souladu s historickými zvyklostmi toho kterého regionu.Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.