Vyhodnocení soutěže BOZP o Zlatého Permona za rok 2020Dne 29. dubna 2021 hodnotící komise zřizovatelů ceny Za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ složená ze zástupců Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba České republiky (dále jen „Komise“) vyhodnotila cenu za bezpečnost „Zlatý Permon“ za rok 2020.

Do soutěže se přihlásilo celkem 35 organizací, z nichž převážnou většinu tvořily společnosti dobývající ložiska nerostů. Stále se tedy nevžilo do povědomí představitelů jednotlivých firem, že se může zúčastnit soutěže každý subjekt, který v celém průběhu hodnoceného období podléhal dozoru státní báňské správy České republiky a souhlasí se zveřejněním svých údajů v Hornické ročence.

Komise to ani letos neměla vůbec jednoduché, zabývala se každým detailem jednotlivých přihlášených subjektů. Významným podkladem pro konečné vyhodnocení bylo i stanovisko příslušných obvodních báňských úřadů, jejichž pracovníci mají, především z vlastní kontrolní činnosti, nejlepší přehled o tom, jak se zaměstnavatelé zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci a bezpečnosti provozu (BOZP), a v neposlední řadě stanovisko odborových orgánů a inspektorů bezpečnosti práce.

Komise zachovala praxi zavedenou v minulém roce a vybrala z každé kategorie tři společnosti, které postoupily do užšího výběru. Nicméně, jak stanoví Statut, vítěz může být jenom jeden.

Komise se usnesla takto:

I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců ‑ do užšího výběru postoupily organizace:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., provoz Kamenolom, CEMENT Hranice, a.s., a KERACLAY, a.s.

Cena byla udělena organizaci:                                Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., provoz Kamenolom

II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců ‑ do užšího výběru postoupily organizace:

Sklopísek Střeleč, a.s., MND a.s., a Provodínské písky, a.s.

Cena byla udělena organizaci:                                 Sklopísek Střeleč, a.s.

III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnanců ‑ do užšího výběru postoupily organizace:

HOCHTIEF CZ, a.s., OKD, a.s., a Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice

Cena byla udělena organizaci:                                HOCHTIEF CZ, a.s.

Členové Komise vyslovili poděkování všem přihlášeným subjektům za účast v soutěži „Zlatý Permon“ a ocenili, že vytvářejí ve svých organizacích takové podmínky z hlediska BOZP, na základě kterých můžou vykazovat vynikající výsledky v této oblasti, a které jsou nepochybně tím nejlepším oceněním. Všem organizacím, které postoupily do užšího výběru, a vítězům v jednotlivých kategoriích blahopřejeme.

Komise pro udílení ceny Zlatý Permon

 Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.

Vyhledávání v obsahu@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.