HORNICKÝ KONGRES 2023 - NEROSTNÉ SUROVINY VE 21. STOLETÍ (VIZE A SKUTEČNOST)

  • od čtvrtek, 15. červen 2023
  • do pátek, 16. červen 2023

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 

HORNICKÝ KONGRES 2023

„Nerostné suroviny ve 21. století
(vize a skutečnost)“


Kongres se koná pod záštitou


Ing. Martina Štemberky, Ph.D.,
předsedy Českého báňského úřadu

a

prof. Ing. Hany Staňkové, Ph.D.,
děkanky Hornicko-geologické fakulty,
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.


Termín a místo konání:

15. a 16. června 2023
Kongresový sál Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.


Program HORNICKÉHO KONGRESU 2023

15. června 2023

10.00
Zahájení a úvodní přednáška Ing. Martina Štemberky, Ph.D.,
předsedy Českého báňského úřadu

10.30–11.30
Vystoupení čestných účastníků kongresu

11.30–12.00
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon
Ing. Martin Štemberka, Ph.D., Rostislav Palička,
Ing. Pavel Zítko

1. sekce

14.15–16.15
Ochrana a využití nerostného bohatství
odborný garant: PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.,
Český báňský úřad

2. sekce

16.30–18.15
Udržitelný rozvoj v hornictví
odborný garant: Ing. Dušan Havel, MPA,
Český báňský úřad

16. června 2023

3. sekce

9.15–10.45
Zlepšování pracovního prostředí v hornictví, při nakládání
s výbušninami a souvisejících oblastech
odborný garant: Ing. Michal Roháč, Ph.D.,
Český báňský úřad

4. sekce

11.15–12.45
Věda, výzkum, inovace a vzdělávání v hornictví
odborný garant: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Cíl kongresu:
Hornický kongres 2023 je odbornou platformou určenou všem zájemcům
o aktuální informace týkající se hornictví a souvisejících oblastí. Věříme, že
každý z účastníků si v rámci kongresového programu najde ty příspěvky,
které jsou předmětem jeho zájmu, a které si tudíž rád vyslechne. V rámci
kongresu nepochybně proběhne také celá řada setkání a diskuzí.

Vyhledávání v obsahu
@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.